verschil moet er Wezen

8

De les ‘verschil moet er Wezen‘ voor de groepen 1 t/m 4 duurt 60 minuten. Deze les heb ik ontwikkeld naar aanleiding van:
Mediaspoor – leerlijn media-educatie & cultuur
www.mediaspoor.nl

Meer weten? mail naar paulienheemskerk@gmail.com

C D  CD  E

Het lespakket Melle de Muis voor groep 1/2 en 3/4, begint bij het begin van media-educatie: het verhaal.
Hoe kan je een verhaal op verschillende manieren vertellen, welke media zijn er? Leerlingen filosoferen samen over verschillende manieren om een verhaal te vertellen – kan dat ook zonder te praten? In groep 1/2 experimenten de leerlingen met verschillende uitingsvormen. In groep 3/4 experimenten de leerlingen met verschillende uitingsvormen, zowel analoog als digitaal.

 9      6           1 5

8 2   6 3

Een kunstenaar in de klas laat vervolgens zien hoe ook in kunst een verhaal wordt verteld en gekozen kan worden voor een vorm en een medium.
Als kunstenaar bestaat mijn les uit het ruimtelijk vormgeven van Melle de Muis/ Ewout de Eekhoorn en een dier dat de kinderen zelf kiezen. Hun alter ego. De kinderen boetseren allemaal hetzelfde dier (zijn ze wel allemaal precies hetzelfde?) en een eigen ander Wezen. Immers iedereen is anders, verschil moet er Wezen, anders zou het een saaie wereld worden!
Tenslotte mogen de kinderen vertellen wat hun alter ego en Melle/ Ewout met elkaar bespreken.